به نیاز کارخانه خوش آمدید

ارائه خدمات صنعتی

تازه های ارائه خدمات صنعتی

سود پرک

سود پرک

سود پرک سود پرک کاستیک کاستیک سودا ... تهران - اکسین سود , تلفن : ۰۹۱۰۲۲۱۷۰۰۹ ۸۸۵۴۰۰۵۶_۰۲۱ 03/04/30
سود جامد پرک

سود جامد پرک

سود جامد پرک سود پرک اکسین مناسب صنایع مختلف سود پرک قیمت ارزان تر از همه جا ... تهران - اکسین سود , تلفن : ۰۹۱۰۲۲۱۷۰۰۹ ۸۸۵۴۰۰۵۶_۰۲۱ 03/04/30
سود جامد پرک کاستیک

سود جامد پرک کاستیک

سود جامد پرک کاستیک سـود پـرک ... تهران - اکسین سود , تلفن : ۰۹۱۰۲۲۱۷۰۰۹ ۸۸۵۴۰۰۵۶_۰۲۱ 03/04/30
سود سوز آور

سود سوز آور

سود سوز آور کاسـتیک سـودا Caustic Soda سود کاسـتیک ... تهران - اکسین سود , تلفن : ۰۹۱۰۲۲۱۷۰۰۹ ۸۸۵۴۰۰۵۶_۰۲۱ 03/04/30
سود کاستیک پرک اکسین سود

سود کاستیک پرک اکسین سود

سود کاستیک پرک اکسین سود سود پرک اکسین سود پرک اکسین مناسب صنایع سود پرک قیمت ... تهران - اکسین سود , تلفن : ۰۹۱۰۲۲۱۷۰۰۹ ۸۸۵۴۰۰۵۶_۰۲۱ 03/04/30
کاستیک سودا ، Caustic Soda

کاستیک سودا ، Caustic Soda

کاستیک سودا ، Caustic Soda سـود جامد پرک سود پرک کاسـتیک سود سوز آور کاستیک ... تهران - اکسین سود , تلفن : ۰۹۱۰۲۲۱۷۰۰۹ ۸۸۵۴۰۰۵۶_۰۲۱ 03/04/30
هیدروکسید سدیم

هیدروکسید سدیم

هیدروکسید سدیم سود پرکNaOH)) سود جامد کاستیک سود جامد پرک سود سوزآور عرضه ه ... تهران - اکسین سود , تلفن : ۰۹۱۰۲۲۱۷۰۰۹ ۸۸۵۴۰۰۵۶_۰۲۱ 03/04/30
فروشند آهک هیدراته

فروشند آهک هیدراته

فروشند آهک فروش آهک زنده فروش آهک آب خورده فروش آهک آب نخورده فروش آهک هیدرا ... تهران - کیمیاشیمی , تلفن : ۰۹۱۲۰۱۳۷۱۶۰ ۰۲۱۸۸۹۷۹۶۴۶ 03/04/30
سود پرک

سود پرک

سود پرک فرمول (NaOH) آنالیز ۹۷- ۹۸% کاستیک سودا سود سوز آور کاستیک سودا ... تهران - کیمیاشیمی , تلفن : ۰۹۱۲۰۱۳۷۱۶۰ ۰۲۱۸۸۹۷۹۶۴۶ 03/04/30
سود مایع

سود مایع

سود مایع خرید و فروش سود مایع سود مایع به صورت فله (تناژ بالا) سود مایع با به ... تهران - کیمیاشیمی , تلفن : ۰۹۱۲۰۱۳۷۱۶۰ ۰۲۱۸۸۹۷۹۶۴۶ 03/04/30
انواع مواد شیمیایی

انواع مواد شیمیایی

موادشیمیایی ایزو پروپیل الکل سود پرک – کاستیک مونواتیلن گلایکول دی اتیلن ... تهران - کیمیاشیمی , تلفن : ۰۹۱۲۰۱۳۷۱۶۰ ۰۲۱۸۸۹۷۹۶۴۶ 03/04/30
اسید سولفوریک

اسید سولفوریک

اسید سولفوریک سولفوریک اسید و یا جوهر گوگرد نقطه ذوب سولفوریک اسید :c ۱۰۰ ... تهران - کیمیاشیمی , تلفن : ۰۹۱۲۰۱۳۷۱۶۰ ۰۲۱۸۸۹۷۹۶۴۶ 03/04/30
سولفات سدیم

سولفات سدیم

سولفات سدیم سدیم سولفات مصرف سولفات سدیم: صنایع شوینده و پاک کننده صنایع شی ... تهران - کیمیاشیمی , تلفن : ۰۹۱۲۰۱۳۷۱۶۰ ۰۲۱۸۸۹۷۹۶۴۶ 03/04/30
جوش شیرین

جوش شیرین

جوش شیرین جوش شیرین یا بی‌کربنات سدیم فرمول NaHCO۳ این ترکیب، بی‌بو و بی‌ط ... تهران - کیمیاشیمی , تلفن : ۰۹۱۲۰۱۳۷۱۶۰ ۰۲۱۸۸۹۷۹۶۴۶ 03/04/30
پتاسیم پرمنگنات

پتاسیم پرمنگنات

پتاسیم پرمنگنات پتاسیم پرمنگنات چینی با کیفیت عالی ، قیمت مناسب مصرف پرمنگ ... تهران - کیمیاشیمی , تلفن : ۰۹۱۲۰۱۳۷۱۶۰ ۰۲۱۸۸۹۷۹۶۴۶ 03/04/30
سولفات آلومینیوم

سولفات آلومینیوم

سولفات آلومینیوم Aluminium sulphate سولفات آلومینیوم پودر کریستالی فرمول شی ... تهران - کیمیاشیمی , تلفن : ۰۹۱۲۰۱۳۷۱۶۰ ۰۲۱۸۸۹۷۹۶۴۶ 03/04/30
سولفات آمونیوم گرانوله سولفامون

سولفات آمونیوم گرانوله سولفامون

فروش ویژه سولفات آمونیوم گرانوله * قابل توجه کشاورزان و باغ داران * تـولید ... تهران - کیمیاشیمی , تلفن : ۰۹۱۲۰۱۳۷۱۶۰ ۰۲۱۸۸۹۷۹۶۴۶ 03/04/30