گلاسیو ، کمپانی بستنی بلژیکی قصد دارد جایگاه خود را در بازار چین پیدا کند . برای این مقصود یک سرمایه گذاری بین المللی با هوستن ایجاد کرده است. 
در حال حاضر گلاسیو به 40 کشور بستنی می فروشد . این کمپانی در کشور هایی مانند فرانسه ، ژاپن و بلژیک دارای دفاتر فروش و نزدیک به مصرف کنندگان است ، اما در مورد چین فعلا شرکت به یک فروشنده محلی متکی است . جهت اینکه جهش بزرگ رو به جلو برای این شرکت پیش بیاید ، این کمپانی قصد دارد تیم فروش خود را در چین مستقر کند و جهت این کار یک همکاری با هوستن به وجود آورده است . کمپانی هوستن تشکیلاتی است که به شرکت های بلژیکی در فعالیت های اقتصادی خود کمک می کند.
در سال 2014 چین با کنار زدن آمریکا مقام اول را در بازار بستنی به دست آورد . به همین دلیل گلاسیو امید وار است طبقه متوسط جامعه ی چین که غذای بلژیکی را غذای لوکسی به حساب می آورند از بستنی بلژیکی بیشتر و بیشتر استفاده کنند .
 
alt