به نیاز کارخانه خوش آمدید
آگهی های ویژه

معرفی محصولات وارداتی

بنر
تازه های معرفی محصولات وارداتی - کانال های توزیع

قیمت های بروز و خرید ورق های استیل 316

قیمت های بروز و خرید ورق های استیل ۳۱۶

هلدینگ صدرا وارد کننده و تامین کننده انواع ورق های استیل ۳۱۶ برند های معتبر از ک ... تهران - مهندس رشیدی , تلفن : ۰۹۱۲۰۳۸۰۳۹۰ ۰۹۱۲۰۳۸۰۳۹۰ 02/03/14
ورق های زد زنگ برند های 316 معتبر هلدینگ صدرا

ورق های زد زنگ برند های ۳۱۶ معتبر هلدینگ صدرا

هلدینگ صدرا وارد کننده و تامین کننده انواع ورق های استیل ۳۱۶ برند های معتبر از ک ... تهران - مهندس رشیدی , تلفن : ۰۹۱۲۰۳۸۰۳۹۰ ۰۹۱۲۰۳۸۰۳۹۰ 02/03/14
ورق های استیل 310 نگیر برند های معتبر

ورق های استیل ۳۱۰ نگیر برند های معتبر

هلدینگ صدرا وارد کننده و تامین کننده انواع ورق های استیل ۳۱۰ برند های معتبر از ... تهران - مهندس رشیدی , تلفن : ۰۹۱۲۰۳۸۰۳۹۰ ۰۹۱۲۰۳۸۰۳۹۰ 02/03/14
فروش انواع ورق های استیل نگیر 316

فروش انواع ورق های استیل نگیر ۳۱۶

هلدینگ صدرا وارد کننده و تامین کننده انواع ورق های استیل ۳۱۶ برند های معتبر از ک ... تهران - مهندس رشیدی , تلفن : ۰۹۱۲۰۳۸۰۳۹۰ ۰۹۱۲۰۳۸۰۳۹۰ 02/03/14
قیمت فروش ورق استیل مات هلدینگ صدرا

قیمت فروش ورق استیل مات هلدینگ صدرا

هلدینگ صدرا وارد کننده و تامین کننده انواع ورق های استیل ۳۱۶ برند های معتبر از ک ... تهران - مهندس رشیدی , تلفن : ۰۹۱۲۰۳۸۰۳۹۰ ۰۹۱۲۰۳۸۰۳۹۰ 02/03/14
خرید و فروش ورق استیل 310 وارداتی

خرید و فروش ورق استیل ۳۱۰ وارداتی

هلدینگ صدرا وارد کننده و تامین کننده انواع ورق های استیل ۳۱۰ برند های معتبر از ... تهران - مهندس رشیدی , تلفن : ۰۹۱۲۰۳۸۰۳۹۰ ۰۹۱۲۰۳۸۰۳۹۰ 02/03/14
فروش انواع ورق های استیل 304 هلدینگ صدرا

فروش انواع ورق های استیل ۳۰۴ هلدینگ صدرا

هلدینگ صدرا وارد کننده و تامین کننده انواع ورق های استیل : ورق های استیل بگیر ۳ ... تهران - مهندس رشیدی , تلفن : ۰۹۱۲۰۳۸۰۳۹۰ ۰۹۱۲۰۳۸۰۳۹۰ 02/03/14
قیمت ورق استیل 316 سایت oahan

قیمت ورق استیل ۳۱۶ سایت oahan

هلدینگ صدرا وارد کننده و تامین کننده انواع ورق های استیل ۳۱۶ برند های معتبر از ک ... تهران - مهندس رشیدی , تلفن : ۰۹۱۲۰۳۸۰۳۹۰ ۰۹۱۲۰۳۸۰۳۹۰ 02/03/14
فروش ورق استیل 310 نگیر

فروش ورق استیل ۳۱۰ نگیر

هلدینگ صدرا وارد کننده و تامین کننده انواع ورق های استیل ۳۱۰ برند های معتبر از ... تهران - مهندس رشیدی , تلفن : ۰۹۱۲۰۳۸۰۳۹۰ ۰۹۱۲۰۳۸۰۳۹۰ 02/03/14
فروش انواع ورق های استیل 304 سایت oahan

فروش انواع ورق های استیل ۳۰۴ سایت oahan

هلدینگ صدرا وارد کننده و تامین کننده انواع ورق های استیل ۳۰۴ ، ۳۱۶ ، ۳۲۱ ، ۴۳۰ و ... تهران - مهندس رشیدی , تلفن : ۰۹۱۲۰۳۸۰۳۹۰ ۰۹۱۲۰۳۸۰۳۹۰ 02/03/14
فروش انواع ورق های استیل خشدار

فروش انواع ورق های استیل خشدار

هلدینگ صدرا وارد کننده و تامین کننده انواع ورق های استیل برند های معتبر از کشور ... تهران - مهندس رشیدی , تلفن : ۰۹۱۲۰۳۸۰۳۹۰ ۰۹۱۲۰۳۸۰۳۹۰ 02/03/14
وارد کننده انواع ورق استیل  مات در تهران

وارد کننده انواع ورق استیل مات در تهران

هلدینگ صدرا وارد کننده و تامین کننده انواع ورق های استیل برند های معتبر از کشور ... تهران - مهندس رشیدی , تلفن : ۰۹۱۲۰۳۸۰۳۹۰ ۰۹۱۲۰۳۸۰۳۹۰ 02/03/14
خرید و فروش ورق استیل 304 دست دوم

خرید و فروش ورق استیل ۳۰۴ دست دوم

هلدینگ صدرا وارد کننده و تامین کننده انواع ورق های استیل ۳۰۴ ، ۳۱۶ ، ۳۲۱ ، ۴۳۰ و ... تهران - مهندس رشیدی , تلفن : ۰۹۱۲۰۳۸۰۳۹۰ ۰۹۱۲۰۳۸۰۳۹۰ 02/03/14
nopic

فروش ورق استیل ۳۰۴ نگیر هلدینگ صدرا

هلدینگ صدرا وارد کننده و تامین کننده انواع ورق های استیل : ورق های استیل بگیر ۳ ... تهران - مهندس رشیدی , تلفن : ۰۹۱۲۰۳۸۰۳۹۰ ۰۹۱۲۰۳۸۰۳۹۰ 02/03/14
فروش انواع ورق های استیل

فروش انواع ورق های استیل

هلدینگ صدرا وارد کننده و تامین کننده انواع ورق های استیل برند های معتبر از کشور ... تهران - مهندس رشیدی , تلفن : ۰۹۱۲۰۳۸۰۳۹۰ ۰۹۱۲۰۳۸۰۳۹۰ 02/03/14
قیمت فروش ورق های استنل استیل 304 سایت oahan

قیمت فروش ورق های استنل استیل ۳۰۴ سایت oahan

هلدینگ صدرا وارد کننده و تامین کننده انواع ورق های استیل ۳۰۴ ، ۳۱۶ ، ۳۲۱ ، ۴۳۰ و ... تهران - مهندس رشیدی , تلفن : ۰۹۱۲۰۳۸۰۳۹۰ ۰۹۱۲۰۳۸۰۳۹۰ 02/03/14
خرید و فروش ورق استیل 310 دست دوم

خرید و فروش ورق استیل ۳۱۰ دست دوم

هلدینگ صدرا وارد کننده و تامین کننده انواع ورق های استیل ۳۱۰ برند های معتبر از ... تهران - مهندس رشیدی , تلفن : ۰۹۱۲۰۳۸۰۳۹۰ ۰۹۱۲۰۳۸۰۳۹۰ 02/03/14